آهسته مسابقه ارمنستان ارمنستان مسابقات بین المللی

آهسته: مسابقه ارمنستان ارمنستان مسابقات بین المللی ووشوکاران سمنانی مسابقات ووشو سمنان

گت بلاگز اخبار پزشکی مدارک مورد نیاز جهت دریافت هزینه درمان از بیمه سلامت

مسئول گروه تجهیزات پزشکی شرکت بیمه سلامت راجع به مدارک مورد نیاز جهت دریافت هزینه درمان خدمات بستری، لوازم ‏و پروتزهای مصرفی توضیح داد.

مدارک مورد نیاز جهت دریافت هزینه درمان از بیمه سلامت

مدارک مورد نیاز جهت دریافت هزینه درمان از بیمه سلامت

عبارات مهم : خسارت

مسئول گروه تجهیزات پزشکی شرکت بیمه سلامت راجع به مدارک مورد نیاز جهت دریافت هزینه درمان خدمات بستری، لوازم ‏و پروتزهای مصرفی توضیح داد.

به گزارش ایسنا، امیر ندرلو راجع به بعضی مدارک مورد نیاز جهت دریافت هزینه درمان خدمات بستری، لوازم و ‏پروتزهای مصرفی از واحد خسارات متفرقه شرکت بیمه سلامت، گفت: تصویر صفحه اول دفترچه بیمه معتبر بیمار، اصل ‏صورت حساب بیمارستان و ضمایم مرتبط از جمله این مدارک است.‏

وی افزود: اگر بیمه شده است ای در بیمارستان های دولتی طرف قرارداد که طرح تحول سلامت (بیمارستان های غیر دانشگاهی) در آن ها ‏اجرا نمی شود، خوابیدن شد و پروتز خود را به صورت آزاد تهیه کرد، فتوکپی صورت حساب بیمارستان، اصل فاکتور خرید پروتز به ‏همراه تایید دکتر جراح، مسئول اتاق عمل و نماینده بیمه را باید جهت دریافت هزینه تحویل دهد.‏

مدارک مورد نیاز جهت دریافت هزینه درمان از بیمه سلامت

ندرلو درمورد بیماران فوت شده است نیز تاکید کرد: وکیل انتخابی وراث بیماران فوتی، می تواند نسبت به دریافت خسارت اقدام کند.‏

بنابر اعلام روابط عمومی شرکت بیمه سلامت، اودر پاسخ به این پرسش که اسناد خسارت متفرقه به صورت عادی تا چه مدت قابل پرداخت هست، گفت: اسناد موسسات غیر طرف ‏قرارداد (خسارت متفرقه) حداکثر تا شش ماه از تاریخ ترخیص قابل پذیرش است.‏

مسئول گروه تجهیزات پزشکی شرکت بیمه سلامت راجع به مدارک مورد نیاز جهت دریافت هزینه درمان خدمات بستری، لوازم ‏و پروتزهای مصرفی توضیح داد.

مسئول گروه تجهیزات پزشکی شرکت بیمه سلامت گفت: جهت رفاه بیمه شدگان و کم کردن پرداخت از جیب آنان رقمی بالغ بر ۲ هزار ‏میلیارد ریال در سال ۹۶ از طریق خسارت متفرقه پرداخت شده است هست. همچنین حدود ۱۲ هزار دستگاه سمعک به مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال و ۵۰ هزار عدد از انواع محصولات استومی بالغ بر ۵ میلیارد ریال به بیمه شدگان محترم پرداخت شد.‏

واژه های کلیدی: خسارت | سلامت | پزشکی | دریافت | بیمارستان | بیمارستان | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog